KIRAUNTUNG TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN

SILA BACA TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN INI SEBELUM MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI

Selamat datang ke kirauntung.my, perkhidmatan yang disediakan oleh Social Leap Sdn. Bhd. Dengan mengakses dan menggunakan KiraUntung, anda bersetuju menerima Terma dan Syarat Penggunaan berikut. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian syarat ini, sila elakkan daripada menggunakan perkhidmatan kami.

1. Penerangan Perkhidmatan

KiraUntung merupakan sebuah platform yang ditubuhkan oleh Social Leap Sdn. Bhd. untuk memperkasakan perniagaan, dalam mengoptimumkan strategi harga mereka dan meningkatkan keuntungan keseluruhan. Perkhidmatan kami ditubuhkan untuk menyediakan pengguna dengan peralatan yang komprehensif, dan memastikan pengalaman yang lancar dan efisien. KiraUntung, ditawarkan oleh Social Leap Sdn. Bhd. untuk menjadi platform yang serbaguna yang direka khas untuk memperkasakan perniagaan di pelbagai industri. Lihat lebih terperinci mengenai ciri-ciri utamanya:

1.1. Analisis Kos

Selidiki analisis kos yang tepat dengan KiraUntung. Ciri ini membolehkan pengguna menjalankan penilaian menyeluruh terhadap kos produk mereka. Dengan memasukkan faktor kos yang berkaitan, seperti bahan mentah, buruh dan kos overhed, perniagaan boleh dengan mudah memperoleh harga jualan yang ideal, memastikan keuntungan dan daya saing.

1.2. Mengoptimumkan Keuntungan

Selidiki analisis kos yang tepat dengan KiraUntung. Ciri ini membolehkan pengguna menjalankan penilaian menyeluruh terhadap kos produk mereka. Dengan memasukkan faktor kos yang berkaitan, seperti bahan mentah, buruh dan kos overhed, perniagaan boleh dengan mudah memperoleh harga jualan yang ideal, memastikan keuntungan dan daya saing.

1.3. Pulangan Pelaburan

Selidiki analisis kos yang tepat dengan KiraUntung. Ciri ini membolehkan pengguna menjalankan penilaian menyeluruh terhadap kos produk mereka. Dengan memasukkan faktor kos yang berkaitan, seperti bahan mentah, buruh dan kos overhed, perniagaan boleh dengan mudah memperoleh harga jualan yang ideal, memastikan keuntungan dan daya saing.

1.4. Mesra Pengguna

Selidiki analisis kos yang tepat dengan KiraUntung. Ciri ini membolehkan pengguna menjalankan penilaian menyeluruh terhadap kos produk mereka. Dengan memasukkan faktor kos yang berkaitan, seperti bahan mentah, buruh dan kos overhed, perniagaan boleh dengan mudah memperoleh harga jualan yang ideal, memastikan keuntungan dan daya saing.

1.5. Akses Sepanjang Hayat

Selidiki analisis kos yang tepat dengan KiraUntung. Ciri ini membolehkan pengguna menjalankan penilaian menyeluruh terhadap kos produk mereka. Dengan memasukkan faktor kos yang berkaitan, seperti bahan mentah, buruh dan kos overhed, perniagaan boleh dengan mudah memperoleh harga jualan yang ideal, memastikan keuntungan dan daya saing.

1.6. Akses Pentadbir Berbilang

Selidiki analisis kos yang tepat dengan KiraUntung. Ciri ini membolehkan pengguna menjalankan penilaian menyeluruh terhadap kos produk mereka. Dengan memasukkan faktor kos yang berkaitan, seperti bahan mentah, buruh dan kos overhed, perniagaan boleh dengan mudah memperoleh harga jualan yang ideal, memastikan keuntungan dan daya saing.

2. Penerangan Perkhidmatan

1.1. Analisis Kos

Selidiki analisis kos yang tepat dengan KiraUntung. Ciri ini membolehkan pengguna menjalankan penilaian menyeluruh terhadap kos produk mereka. Dengan memasukkan faktor kos yang berkaitan, seperti bahan mentah, buruh dan kos overhed, perniagaan boleh dengan mudah memperoleh harga jualan yang ideal, memastikan keuntungan dan daya saing.

1.2. Mengoptimumkan Keuntungan

Selidiki analisis kos yang tepat dengan KiraUntung. Ciri ini membolehkan pengguna menjalankan penilaian menyeluruh terhadap kos produk mereka. Dengan memasukkan faktor kos yang berkaitan, seperti bahan mentah, buruh dan kos overhed, perniagaan boleh dengan mudah memperoleh harga jualan yang ideal, memastikan keuntungan dan daya saing.

1.3. Pulangan Pelaburan

Selidiki analisis kos yang tepat dengan KiraUntung. Ciri ini membolehkan pengguna menjalankan penilaian menyeluruh terhadap kos produk mereka. Dengan memasukkan faktor kos yang berkaitan, seperti bahan mentah, buruh dan kos overhed, perniagaan boleh dengan mudah memperoleh harga jualan yang ideal, memastikan keuntungan dan daya saing.

1.4. Mesra Pengguna

Selidiki analisis kos yang tepat dengan KiraUntung. Ciri ini membolehkan pengguna menjalankan penilaian menyeluruh terhadap kos produk mereka. Dengan memasukkan faktor kos yang berkaitan, seperti bahan mentah, buruh dan kos overhed, perniagaan boleh dengan mudah memperoleh harga jualan yang ideal, memastikan keuntungan dan daya saing.

1.5. Akses Sepanjang Hayat

Selidiki analisis kos yang tepat dengan KiraUntung. Ciri ini membolehkan pengguna menjalankan penilaian menyeluruh terhadap kos produk mereka. Dengan memasukkan faktor kos yang berkaitan, seperti bahan mentah, buruh dan kos overhed, perniagaan boleh dengan mudah memperoleh harga jualan yang ideal, memastikan keuntungan dan daya saing.

1.6. Akses Pentadbir Berbilang

Selidiki analisis kos yang tepat dengan KiraUntung. Ciri ini membolehkan pengguna menjalankan penilaian menyeluruh terhadap kos produk mereka. Dengan memasukkan faktor kos yang berkaitan, seperti bahan mentah, buruh dan kos overhed, perniagaan boleh dengan mudah memperoleh harga jualan yang ideal, memastikan keuntungan dan daya saing.

2. Penerangan Perkhidmatan

2.1. Pemilikan dan Lesen

Semua harta intelek, termasuk tetapi tidak terhad kepada tanda niaga dan cap dagangan, tanda perkhidmatan, logo dan kandungan, yang dikaitkan dengan KiraUntung, adalah hak milik eksklusif Social Leap Sdn. Bhd. Pengguna diberikan lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan platform dengan ketat mengikut Terma Penggunaan ini.

2.2. Larangan

Pengguna bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, mengubah suai, mengedar atau mencipta karya terbitan dari mana-mana harta intelek KiraUntung tanpa kebenaran bertulis lebih awal daripada Social Leap Sdn. Bhd. Penggunaan atau pengeluaran semula yang tidak dibenarkan adalah dilarang sama sekali dan boleh membawa kepada tindakan undang-undang.

2.3. Hak Pihak Ketiga

Pengguna dilarang daripada melanggar hak harta intelek pihak ketiga semasa menggunakan KiraUntung. Social Leap Sdn. Bhd. menafikan sebarang tanggungjawab untuk kandungan yang dijana oleh pengguna yang mungkin melanggar hak harta intelek pihak lain. Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan kesahihan sumbangan mereka.

2.4. Tanda Niaga

Sebarang tanda niaga atau cap dagangan atau tanda perkhidmatan yang dipaparkan pada KiraUntung adalah hak milik Social Leap Sdn. Bhd. atau pihak ketiga. Pengguna dilarang menggunakan tanda-tanda yang dipaparkan tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik terlebih dahulu. Penggunaan tanpa kebenaran boleh mengakibatkan tindakan undang-undang.

2.5. Langkah-langkah Perlindungan

Social Leap Sdn. Bhd. memandang serius perlindungan harta intelek. Sebarang penggunaan atau pelanggaran yang tidak dibenarkan akan dikenakan tindakan undang-undang, dan tindakan sewajarnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada penamatan akaun pengguna, boleh diambil untuk melindungi harta intelek yang dikaitkan dengan KiraUntung.

2.6. Melaporkan Pelanggaran

Social Leap Sdn. Bhd. menggalakkan pengguna dan pihak ketiga untuk melaporkan sebarang pelanggaran harta intelek KiraUntung yang disyaki. Laporan hendaklah dihantar dengan segera melalui saluran yang ditetapkan untuk membolehkan siasatan dan penyelesaian pantas.

3. Tanggungjawab Pengguna

3.1. Maklumat Akaun Pengguna

Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan ketepatan maklumat akaun mereka di KiraUntung. Ini termasuk butiran pengguna, pilihan pembayaran dan butiran penting yang menyumbang kepada pengalaman dan penggunaan mereka. Adalah penting juga bagi pengguna untuk mengemas kini maklumat mereka dengan segera sekiranya berlaku sebarang perubahan.

3.2. Keselamatan Akaun

Pengguna diletakkan dengan tanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan akaun mereka, yang termasuk nama pengguna dan kata laluan. Pematuhan kepada amalan terbaik dalam pengurusan kata laluan dan pelaporan segera sebarang akses tanpa kebenaran yang disyaki atau pelanggaran keselamatan akaun adalah komponen penting dalam tanggungjawab ini. 

3.3. Pemberitahuan Penggunaan Tanpa Kebenaran

Sekiranya berlaku sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan atau syak wasangka terhadap aktiviti sedemikian yang berkaitan dengan akaun mereka, pengguna mesti segera memberitahu Social Leap Sdn. Bhd. Pelaporan tepat pada masanya memainkan peranan penting dalam menjamin akaun pengguna dan memudahkan penyiasatan menyeluruh untuk mengekalkan infrastruktur keselamatan KiraUntung yang teguh.

4. Syarat Pembayaran Yuran

4.1.

Sebagai balasan untuk Perkhidmatan kami, pengguna bersetuju untuk membayar yuran kami mengikut kadar semasa yang terpakai seperti yang dinyatakan dalam laman web kami. Struktur harga untuk perkhidmatan KiraUntung akan dimaklumkan dengan jelas kepada pengguna. Social Leap Sdn. Bhd. berhak untuk mengubah suai struktur harga, dan sebarang perubahan akan dimaklumkan kepada pengguna terlebih dahulu.

4.2.

KiraUntung beroperasi dengan polisi bayaran balik yang ditetapkan (https://kirauntung.my/refund-policy/). Pengguna digalakkan untuk membiasakan diri dan memahami dengan terma dan syarat dasar bayaran balik, yang mungkin termasuk syarat di mana bayaran balik terpakai.

5. Perbuatan Terlarang

5.1. Sekatan Am

Pengguna mesti mengelak daripada terlibat dalam sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang, peraturan, atau Terma Penggunaan ini. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada aktiviti seperti:
(a) Akses tanpa kebenaran kepada sumber atau data sistem, termasuk cuba memintas langkah keselamatan atau mendapatkan akses kepada maklumat tanpa kebenaran yang sewajarnya;

(b) Pengedaran perisian hasad (malicious software) atau terlibat dalam aktiviti penggodaman yang menjejaskan kerahsiaan, integriti, atau ketersediaan perkhidmatan KiraUntung; atau

(c) Sebarang tindakan yang boleh menjejaskan keselamatan atau integriti KiraUntung, termasuk percubaan untuk mengganggu fungsi platform yang sepatutnya.

Social Leap Sdn. Bhd. berhak untuk menyiasat secara menyeluruh dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap mana-mana pengguna yang didapati terlibat dalam aktiviti terlarang.

5.2. Pelanggaran Terma

5.2.1

Pengguna dilarang daripada melanggar mana-mana syarat yang digariskan dalam perjanjian ini. Contoh pelanggaran termasuk tetapi tidak terhad kepada:
(a) Pelanggaran tanggungjawab pengguna seperti yang digariskan dalam Seksyen 3, seperti dengan sengaja memberikan maklumat palsu semasa penciptaan akaun atau penyalahgunaan perkhidmatan KiraUntung; atau

(b) Perkongsian wasikah akaun tanpa kebenaran, yang menjejaskan keselamatan platform dan menjejaskan kerahsiaan maklumat pengguna;

Pelanggaran syarat ini boleh mengakibatkan penggantungan atau penamatan akses pengguna kepada KiraUntung.

5.2.2

Justeru, pengguna dilarang sama sekali daripada menyalahgunakan harta intelek KiraUntung. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
(a) Penggunaan tanpa kebenaran tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau hak cipta yang dimiliki oleh Social Leap Sdn. Bhd; atau

(b) Pengeluaran semula, pengedaran atau pengubahsuaian kandungan tanpa kebenaran yang jelas, kerana ini mungkin melanggar hak harta intelek.

Pelanggaran syarat ini boleh mengakibatkan penggantungan atau penamatan akses pengguna kepada KiraUntung.

5.3. Tanggungjawab Pengguna

5.3.1

Sebagai tambahan kepada tanggungjawab yang digariskan dalam Seksyen 3, pengguna mesti mengelak daripada menggunakan KiraUntung untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
(a) Akses tanpa kebenaran kepada akaun pengguna lain atau sebarang percubaan untuk menjejaskan keselamatan, kerahsiaan, atau ketersediaan platform;

(b) Sebarang aktiviti yang boleh menjejaskan integriti atau fungsi KiraUntung, termasuk percubaan untuk memperkenalkan kod berbahaya atau mengganggu operasi biasa;

(c) Penyamaran individu atau entiti, yang boleh mengelirukan pengguna lain dan menjejaskan kebolehpercayaan platform;

(d) Memperkenalkan kod hasad atau terlibat dalam percubaan penggodaman yang menjejaskan keselamatan atau integriti platform; atau

(e) Percubaan untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada sumber sistem, termasuk sebarang tindakan yang boleh mengganggu fungsi normal KiraUntung.

5.3.2

Penglibatan dalam aktiviti penipuan (fraudulent activities) adalah dilarang sama sekali dan termasuk, tetapi tidak terhad kepada:
(a) Pernyataan palsu, seperti memberikan maklumat yang mengelirukan semasa penciptaan akaun atau dalam penggunaan perkhidmatan KiraUntung; atau

(b) Transaksi tanpa kebenaran, termasuk sebarang percubaan untuk memanipulasikan platform untuk keuntungan peribadi.

6. Liabiliti dan Penafian

6.1. Ketepatan Maklumat

Social Leap Sdn. Bhd. berusaha untuk memberikan maklumat yang tepat dan terkini melalui KiraUntung, Walau bagaimanapun Social Leap Sdn. Bhd. tidak menjamin ketepatan, kesempurnaan atau kebolehpercayaan sebarang maklumat di platform. Pengguna mengakui bahawa maklumat yang diberikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada analisis kos, pengoptimuman keuntungan dan pengiraan pulangan pelaburan, adalah untuk tujuan rujukan sahaja. Social Leap Sdn. Bhd. tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan dalam maklumat yang diberikan oleh KiraUntung.

6.2. Gunakan Atas Risiko Sendiri (Use at Own Risk)

Pengguna memahami dan bersetuju bahawa penggunaan KiraUntung adalah atas risiko mereka sendiri. Social Leap Sdn. Bhd. tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, berbangkit atau khas yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan KiraUntung. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, muhibah, penggunaan, data atau kerugian tidak ketara yang lain, walaupun Social Leap Sdn. Bhd. telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

6.3. Had Terhadap Ganti Rugi Tidak Langsung, Berbangkit dan Berkaitan

Walau apa pun, Social Leap Sdn. Bhd., pengarah, pekerja, rakan kongsi, ejen, pembekal atau ahli gabungannya tidak bertanggungjawab ke atas sebarang ganti rugi tidak langsung, berbangkit, sampingan, khas, punitif atau teladan, termasuk tanpa had, kehilangan keuntungan, kehilangan hasil, kehilangan data atau gangguan perniagaan , yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan KiraUntung atau perkhidmatannya.

6.4. Had Liabiliti

Walau apa pun, liabiliti agregat mana-mana pihak yang timbul daripada atau berkaitan dengan syarat ini tidak akan melebihi jumlah yang dibayar atau perlu dibayar oleh pengguna di bawah syarat ini untuk perkhidmatan yang menimbulkan liabiliti. Had tersebut akan dikenakan sama ada tindakan adalah dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian), atau pelanggaran kewajipan berkanun dan tanpa mengira teori liabiliti.

7. Penggantungan Perkhidmatan

Social Leap Sdn. Bhd. berhak untuk menggantung, mengehadkan atau menamatkan akses kepada KiraUntung mengikut budi bicaranya, tanpa notis, jika ia menentukan bahawa pengguna terlibat dalam aktiviti yang melanggar Terma dan Syarat Penggunaan ini, undang-undang yang terpakai, atau menimbulkan ancaman kepada keselamatan, integriti atau ketersediaan platform. Penggantungan budi bicara ini mungkin berlaku untuk melindungi keseluruhan komuniti pengguna dan fungsi KiraUntung yang sepatutnya.

7.1. Penggantungan Serta-merta Atas Sebab

(a) Pelanggaran

Social Leap Sdn. Bhd. boleh menggantung perkhidmatan serta-merta selepas notis kepada pengguna jika terdapat pelanggaran, atau kepercayaan munasabah pelanggaran, Terma dan Syarat Penggunaan ini. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran tanggungjawab pengguna, aktiviti penipuan atau sebarang aktiviti terlarang lain yang digariskan dalam Seksyen 5.

(b) Lonjakan Luar Biasa Dan Material Atau Peningkatan Dalam Penggunaan

Penggantungan serta-merta juga mungkin berlaku jika terdapat lonjakan luar biasa dan material atau peningkatan dalam penggunaan perkhidmatan oleh pengguna, dan Social Leap Sdn. Bhd. secara munasabah percaya bahawa trafik atau penggunaan tersebut adalah penipuan atau secara material dan memberi kesan negatif terhadap operasi KiraUntung. Dalam kes sedemikian, jika pengguna menentukan bahawa mereka menyebabkan lonjakan trafik, mereka boleh menghubungi Social Leap Sdn. Bhd., dan syarikat akan membuat usaha yang munasabah untuk membetulkan penggantungan itu dengan segera.

(c) Aktiviti Haram

Jika ditentukan oleh undang-undang bahawa penyediaan perkhidmatan melalui KiraUntung adalah menyalahi undang-undang atau jika terdapat sebarang penggunaan perkhidmatan oleh pengguna yang Social Leap Sdn. Bhd. percaya mengancam keselamatan, integriti, atau ketersediaan platform, perkhidmatan boleh digantung serta-merta.

(d) Maklumat Palsu

Penggantungan serta-merta juga mungkin berlaku jika maklumat yang diberikan oleh pengguna didapati tidak benar, tidak tepat atau tidak lengkap

7.2. Pemberitahuan

Dalam kes di mana penggantungan segera tidak diperlukan, Social Leap Sdn. Bhd. akan memberikan notis yang munasabah kepada pengguna mengenai penggantungan perkhidmatan. Notis sedemikian mungkin termasuk sebab penggantungan dan sebarang tindakan yang boleh diambil oleh pengguna untuk membetulkan keadaan.

8. Representasi dan Waranti

8.1.

Dengan menggunakan KiraUntung, anda menjamin bahawa anda mempunyai kuasa undang-undang untuk memasuki Terma dan Syarat ini bagi pihak anda sendiri atau entiti yang anda wakili. Jika anda memasuki Terma dan Syarat ini bagi pihak entiti, anda selanjutnya mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat entiti tersebut kepada Terma dan Syarat ini.

8.2.

Anda menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan kepada Social Leap Sdn. Bhd. semasa proses pendaftaran dan penggunaan KiraUntung anda adalah tepat, lengkap dan terkini. Anda bersetuju untuk mengemas kini maklumat akaun anda dengan segera untuk memastikan ketepatannya pada setiap masa.

8.3.

Anda menjamin bahawa penggunaan KiraUntung anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Anda selanjutnya menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak akan menggunakan KiraUntung untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang, termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran hak harta intelek atau pelanggaran mana-mana hak pihak ketiga.

8.4.

Anda menjamin bahawa penggunaan KiraUntung anda tidak dan tidak akan melanggar atau melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak harta intelek, hak privasi atau hak kontrak.

8.5.

Anda menjamin bahawa anda akan mematuhi semua dasar, garis panduan dan arahan yang diberikan oleh Social Leap Sdn. Bhd. berhubung dengan penggunaan KiraUntung.

8.6.

Anda menjamin bahawa anda tidak akan cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran KiraUntung, terhadap akaun pengguna lain, atau mana-mana sistem komputer atau rangkaian yang disambungkan kepada KiraUntung.

8.7.

Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda tidak akan terlibat dalam sebarang aktiviti yang boleh membahayakan, melumpuhkan, membebankan atau menjejaskan fungsi KiraUntung yang sepatutnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengenalan virus, atau kod hasad yang lain.

9. Polisi Privasi dan Perlindungan Data Peribadi

Klausa Polisi Privasi dan Perlindungan Data Peribadi ini ("Polisi Privasi") menjelaskan bagaimana KiraUntung, anak syarikat, rakan kongsi, syarikat yang berkaitan, dan entiti yang dikawal bersama (dirujuk sebagai "KiraUntung", "kami", atau "kita") mengumpul, menggunakan, memproses, dan mendedahkan Data Peribadi anda melalui penggunaan aplikasi dan laman web KiraUntung (dirujuk sebagai "Aplikasi" dan "Laman Web”), serta produk, ciri-ciri, dan perkhidmatan lain, yang dioperasikan oleh KiraUntung (dirujuk secara bersama sebagai "Perkhidmatan").

Polisi Privasi ini terpakai kepada pelanggan, ejen, peniaga, pembekal, rakan kongsi (seperti pemandu, rakan penghantaran, dan rakan perniagaan), kontraktor, dan pembekal perkhidmatan (dirujuk sebagai "anda" atau "milik anda").

KiraUntung komited untuk melindungi privasi anda dan mematuhi kewajipannya di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

9.1. Pengambilan Data Peribadi

Kami mengambil Data Peribadi tentang anda melalui cara yang disenaraikan di bawah. Kami juga mungkin mengumpulkan Data Peribadi yang diambil melalui pelbagai saluran ini:

9.1.1

Kami mengambil Data Peribadi anda apabila anda menyediakannya kepada kami dalam kejadian seperti tetapi tidak terhad kepada yang di bawah:
(a) profil pengguna atau borang pendaftaran (seperti nama anda, no telefon, alamat dan maklumat pengenalan lain yang diperlukan);

(b) maklumat untuk menilai perniagaan (seperti maklumat SSM, maklumat produk, dan rekod transaksi);

(c) interaksi dengan halaman media sosial kami (seperti ID akaun media sosial anda, gambar profil, dan mana-mana data yang boleh didapati secara umum);

(d) pertandingan atau acara yang kami anjurkan (seperti gambar, audio, atau video yang mungkin anda hantarkan, yang mungkin termasuk imej diri anda);

(e) pengesahan identiti anda melalui pelbagai cara (seperti log masuk akaun, penyerahan imej swafoto, atau maklumat kad pembayaran yang disahkan); dan

(f) maklumat demografi dalam tinjauan (seperti umur anda, jantina, dan maklumat lain yang anda mungkin sukarela berikan seperti status perkahwinan, pekerjaan, dan maklumat pendapatan);

9.1.2

Data Peribadi boleh juga diambil melalui operasi atau penggunaan normal Aplikasi, Laman Web, dan Perkhidmatan kami seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) maklumat lokasi;

(b) maklum balas, dan penarafan;

(c) maklumat transaksi (seperti kaedah pembayaran);

(d) maklumat tentang bagaimana anda berinteraksi dengan Aplikasi, Laman Web, atau Perkhidmatan kami (seperti ciri yang digunakan, dan kandungan yang dilihat);

(e) maklumat peranti (seperti model dan nombor siri peranti keras, alamat IP), nama dan versi fail dan aplikasi, lokasi GPS, nombor IMEI, dan pengenalan pengiklanan atau maklumat mana-mana yang mungkin menunjukkan pengubahsuaian peranti atau aplikasi);

(f) data peribadi yang anda masukkan dalam mesej apabila anda menggunakan ciri komunikasi dalam aplikasi kami; dan

(g) data peribadi yang mungkin direkod melalui komunikasi anda dengan kami.

9.1.3

Kami mungkin mengambil Data Peribadi, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, no telefon, alamat dan maklumat pengenalan lain yang diperlukan daripada sumber lain seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) program rujukan;

(b) rakan perniagaan kami dan perkhidmatan pembayaran;

(c) pembekal insurans perniagaan dan kewangan;

(d) biro kredit, agensi penarafan kredit alternatif, dan mana-mana organisasi laporan kredit lain;

(e) sumber data yang boleh didapati secara umum atau kerajaan;

(f) apabila pengguna kami menambahkan anda sebagai penerima manfaat bagi sebarang penggunaan Perkhidmatan kami; dan

(g) perkhidmatan pemasaran atau rakan perniagaan perkhidmatan pemasaran.

9.1.4 Data Peribadi Sensitif

Kami mengakui dan memahami bahawa sebahagian daripada Data Peribadi yang kami ambil mungkin bersifat sensitif. Kami mengambil Data Peribadi sensitif hanya dengan kebenaran anda dan/atau dengan mematuhi sepenuhnya undang-undang yang berkenaan. Sekiranya anda dikehendaki memberikan sebarang dokumen atau maklumat kepada kami untuk tujuan yang mungkin mengandungi Data Peribadi sensitif tersebut (yang tidak diperlukan untuk tujuan tersebut), anda bersetuju untuk menyunting Data Peribadi sensitif tersebut sebelum memberikan dokumen atau maklumat tersebut kepada kami. Data Peribadi sensitif tersebut termasuk tetapi tidak terhad kepada:
(a) bangsa anda;

(b) maklumat kad pengenalan;

(c) kepercayaan agama;

(d) maklumat latar belakang (termasuk rekod kewangan dan jenayah, jika dibenarkan secara undang-undang);

(e) data kesihatan;

(f) kecacatan;

(g) status perkahwinan; dan

(h)data biometrik.

9.1.5 Data Peribadi Individu Lain

Sekiranya anda memberikan Data Peribadi individu lain (seperti pasangan, ahli keluarga, atau rakan) kepada kami, anda mengesahkan dan menjamin bahawa anda telah mendapatkan kebenaran mereka untuk mengumpul, menggunakan, dan mendedahkan Data Peribadi mereka seperti yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini.

Sebagai ibu bapa atau penjaga sah, jangan membenarkan golongan bawah umur di bawah tanggungjawab anda mengemukakan Data Peribadi kepada kami. Sekiranya Data Peribadi seorang kanak-kanak di dedahkan kepada kami, anda dengan ini bersetuju untuk pemprosesan Data Peribadi kanak-kanak tersebut dan menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Polisi Privasi ini serta bertanggungjawab atas tindakan beliau sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

9.2. Penggunaan Data Peribadi

Kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam senarai di bawah ("Tujuan"). Selain itu, jika anda menggunakan KiraUntung dalam pelbagai kapasiti (contohnya, jika anda menggunakan pelbagai perkhidmatan lain KiraUntung), kami boleh mengaitkan Data Peribadi anda yang diambil melalui pelbagai kapasiti anda untuk memudahkan penggunaan Perkhidmatan kami dan untuk Tujuan yang diterangkan di bawah:

9.2.1

Data Peribadi anda akan digunakan untuk menyediakan, memperibadikan, mengekalkan, dan meningkatkan Aplikasi, Laman Web, dan Perkhidmatan kami. Ini termasuk menggunakan Data Peribadi anda untuk:
(a) melibatkan anda untuk menyediakan anda dengan Perkhidmatan melalui pelbagai ciri kami;

(b) mencipta, mentadbir, dan mengemaskini akaun anda;

(c) memproses, menguruskan atau mengesahkan kelayakan atau permohonan produk, Perkhidmatan, promosi, ganjaran, dan langganan dengan KiraUntung;

(d) menjalankan pemeriksaan kepatuhan dan penilaian/analisis risiko;

(e) mengesahkan identiti dan umur anda (jika perlu);

(f) mengesahkan kutipan anda dan memproses pembayaran;

(g) menawarkan, mendapatkan, menyediakan, memudahkan, atau mengekalkan strategi atau pelan kewangan;

(h) menjejaki kemaskini bahan anda dan mengesan variasi bahan yang tidak normal;

(i) membolehkan anda menyertai program kesetiaan atau aktiviti pemasaran yang dianjurkan oleh rakan perniagaan kami dan/atau bekerjasama dengan KiraUntung;

(j) memperibadikan pengalaman Aplikasi anda (seperti mencadangkan produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan anda, mengenal pasti keutamaan anda, atau memperibadikan pengalaman anda dengan KiraUntung);

(k) menjadikan pengalaman anda lebih lancar, seperti mengisi maklumat pendaftaran anda secara automatik (seperti nama atau nombor telefon anda) dari satu Perkhidmatan ke Perkhidmatan yang lain atau apabila anda menyertai tinjauan kami;

(l) menjalankan operasi dalaman yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan kami, termasuk membetulkan bug perisian dan masalah operasi, menjalankan analisis data, pengujian dan penyelidikan, memantau dan menganalisis trend penggunaan dan aktiviti;

(m) melindungi keselamatan atau integriti Perkhidmatan dan sebarang fasiliti atau peralatan yang digunakan untuk menjadikan Perkhidmatan tersedia;

(n) membolehkan komunikasi antara pengguna kami;

(o)menjemput anda untuk menyertai tinjauan dan kajian kami;

(p) membolehkan rakan perniagaan kami menguruskan dan mengagihkan sumber armada; dan

(q) melaksanakan perkhidmatan kepada anda sebagai pemproses data, di mana anda telah memberikan kebenaran kepada penguasa data (iaitu organisasi yang anda beli barangan atau perkhidmatan daripadanya, dan di mana KiraUntung menyediakan perkhidmatan bagi pihaknya) untuk perkhidmatan tersebut dilaksanakan.

9.2.2

Kami menggunakan data anda untuk memastikan keselamatan dan keselamatan Perkhidmatan kami dan semua pengguna, seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) menyaring pembekal dan peniaga sebelum membenarkan penggunaan Perkhidmatan kami oleh mereka;
(b) mengesahkan identiti anda apabila anda log masuk ke KiraUntung;

(c) menggunakan data peranti, lokasi, profil, penggunaan, dan Data Peribadi lain untuk mencegah, mengesan dan memerangi penipuan atau aktiviti yang tidak selamat; dan
(d) memantau pematuhan terhadap terma dan syarat serta dasar kami.

9.2.3

Kami menggunakan Data Peribadi untuk menyelesaikan isu sokongan pengguna seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) menyiasat dan menangani kebimbangan;

(b) memantau dan meningkatkan respons sokongan pengguna kami;

(c) menjawab soalan, komen, dan maklum balas; dan

(d) memberitahu anda tentang langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan isu sokongan pengguna.

9.2.4

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi yang kami kumpul untuk tujuan ujian, penyelidikan, analisis, dan pembangunan produk. Tujuannya adalah untuk:
(a) memahami dan menganalisis keperluan dan keutamaan anda;

(b) melindungi Data Peribadi anda;

(c) meningkatkan dan memperbaik keselamatan dan kekebalan Perkhidmatan kami;

(d)mengembangkan ciri, produk, dan perkhidmatan baru; dan

(e) memudahkan pembangunan penyelesaian insurans dan kewangan.

9.2.5

Kami boleh menggunakan Data Peribadi yang kami kumpul untuk tujuan undang-undang, seperti menyiasat dan menyelesaikan tuntutan atau pertikaian, mengesan/mencegah/menuntut jenayah, atau seperti yang dibenarkan atau diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan.

Kami juga boleh menggunakan Data Peribadi anda apabila kami dikehendaki, dinasihatkan, disyorkan, dijangkakan, atau diminta untuk berbuat demikian oleh penasihat undang-undang kami atau mana-mana pihak berkuasa undang-undang, pemerintah, atau autoriti lain, seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) mematuhi perintah mahkamah atau keperluan undang-undang, kerajaan, atau peraturan;

(b) menguatkuasakan Terma Perkhidmatan kami; dan

(c)melindungi hak atau harta kami dalam kes tuntutan atau pertikaian.

9.3. Pemasaran dan Promosi

9.3.1

Kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran berkaitan dengan produk atau perkhidmatan yang disesuaikan (yang mungkin menarik atau relevan berdasarkan profil anda), atau produk, perkhidmatan, acara, atau promosi rakan kongsi, penaja, dan pengiklan KiraUntung, seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) menghantar anda tawaran istimewa yang mungkin menarik atau relevan kepada anda melalui semua penawaran perkhidmatan kami;

(b) menghantar anda notis, buletin, kemas kini, risalah, bahan promosi, hak istimewa istimewa, ucapan selamat hari raya; dan

(c) memberitahu, menjemput dan menguruskan penyertaan anda dalam acara atau aktiviti kami.

9.3.2

Kami boleh berkomunikasi pemasaran seperti itu kepada anda melalui pelbagai cara, jika sesuai, termasuk tetapi tidak terhad kepada, SMS, aplikasi perbualan (contohnya WhatsApp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo), pemberitahuan dorongan, panggilan, dan melalui e-mel.
Jika anda ingin berhenti langgan menerima komunikasi pemasaran tersebut, sila klik pautan berhenti langganan dalam e-mel atau mesej yang berkaitan. Sebagai alternatif, anda juga boleh mengemaskini keutamaan anda dalam tetapan Aplikasi kami. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda boleh memilih keluar dari komunikasi pemasaran atau promosi, KiraUntung masih boleh menghantar mesej berkaitan dengan akaun dan/atau perkhidmatan (seperti pengesahan dua faktor, maklumat transaksi anda, ganjaran, dll.).

9.4. Pendedahan Data Peribadi

Jika anda ingin berhenti langgan menerima komunikasi pemasaran tersebut, sila klik pautan berhenti langganan dalam e-mel atau mesej yang berkaitan. Sebagai alternatif, anda juga boleh mengemaskini keutamaan anda dalam tetapan Aplikasi kami. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda boleh memilih keluar dari komunikasi pemasaran atau promosi, KiraUntung masih boleh menghantar mesej berkaitan dengan akaun dan/atau perkhidmatan (seperti pengesahan dua faktor, maklumat transaksi anda, ganjaran, dll.).

9.4.1

Kami mungkin perlu berkongsi Data Peribadi dengan pelbagai pihak untuk Tujuan seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) majikan anda mungkin menerima data transaksi apabila anda menggunakan akaun majikan anda untuk Perkhidmatan kami.
(b) pentadbir mana-mana kumpulan komuniti yang anda sambungkan akaun anda mungkin menerima data transaksi apabila anda membuat transaksi.

9.4.2

Kami boleh berkongsi Data Peribadi dengan anak syarikat, syarikat berkaitan, entiti yang dikawal bersama dan rakan kongsi kami. Syarikat-syarikat dalam kumpulan kami berkongsi sumber, seperti infrastruktur dan teknologi antara satu sama lain untuk menyediakan pengalaman yang konsisten, relevan, dan selamat apabila anda menggunakan produk atau Perkhidmatan kami, dan untuk Tujuan yang dinyatakan dalam Polisi Privasi ini.

9.4.3

Kami boleh memberikan Data Peribadi kepada penasihat, rakan pemasaran, firma penyelidikan, dan penyedia perkhidmatan atau rakan perniagaan lain seperti tetapi tidak terhad kepada:
(a) pemproses dan penyelaras pembayaran;

(b) pemungut hutang;

(c) biro kredit, agensi penarafan kredit alternatif, dan mana-mana organisasi pelaporan kredit lain;

(d) penyedia perkhidmatan semakan latar belakang dan pencegahan penyelewengan wang;

(e) penyedia perkhidmatan penyimpanan awan;

(f) penyedia perkhidmatan penyimpanan dan pengurusan dokumen;

(g) rakan pengiklanan dan pemasaran serta penyedia platform;

(h) penyedia perkhidmatan analisis data;

(i) rakan penyelidikan, termasuk mereka yang menjalankan tinjauan atau projek penyelidikan dengan
 KiraUntung atau bagi pihak KiraUntung;

(j) rakan institut pendidikan dan latihan;

(k) rakan armada dan perniagaan;

(l) rakan insurans dan pembiayaan;

(m) perantara pihak ketiga yang terlibat dalam pelaburan dana, seperti broker, pengurus aset, dan penjaga amanah;

(n) penyedia perkhidmatan yang menjalankan perkhidmatan pengesahan identiti; dan

(o) rakan niaga penyedia perkhidmatan atau pembekal pihak ketiga.

9.5. Penyimpanan Data Peribadi

9.5.1

Kami menyimpan Data Peribadi anda selama tempoh yang diperlukan untuk memenuhi Tujuan yang dinyatakan dalam Polisi ini kecuali jika tempoh penyimpanan yang lebih panjang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang. Setelah Data Peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk Perkhidmatan atau Tujuan, atau jika kami tidak lagi mempunyai tujuan undang-undang atau perniagaan untuk menyimpan Data Peribadi anda, kami mengambil langkah-langkah untuk memadam, memusnahkan, menganonimkan, atau menghalang akses atau penggunaan Data Peribadi tersebut untuk tujuan selain pematuhan terhadap Polisi ini, atau untuk tujuan keselamatan, keselamatan, pencegahan penipuan dan kesedaran, mengikut keperluan undang-undang yang berkenaan.

9.6. Cookies, Teknologi Berkaitan dan Iklan di Platfrom Pihak Ketiga

9.6.1

KiraUntung, dan pihak ketiga yang menjadi rakan kongsi kami, boleh menggunakan cookies, web beacon, tag, skrip, objek berkongsi tempatan seperti HTML5, pengenal iklan dan teknologi serupa (seperti kit pembangunan perisian (SDK), yang mempunyai fungsi serupa dengan cookies dan boleh dipasang dalam Aplikasi KiraUntung untuk membolehkan rakan kongsi mengumpul beberapa maklumat tentang interaksi anda dengan Aplikasi KiraUntung) (secara kolektif, "cookies") berkaitan dengan penggunaan anda terhadap Laman Web dan Aplikasi, yang mungkin kekal atau disimpan hanya semasa sesi individu pada pelayar atau peranti anda.

Cookies boleh mempunyai pengenal unik, dan berada, antara tempat lain, di komputer atau peranti mudah alih anda, dalam e-mel yang kami hantar kepada anda, dan pada laman web kami. Kuki boleh digunakan untuk pelbagai tujuan seperti:

(a) menyediakan fungsi asas, asas penggunaan Laman Web kami;

(b) mengesahkan anda, atau mengingati keutamaan dan tetapan pengguna anda;

(c) menyampaikan dan mengukur keberkesanan kempen pengiklanan, seperti dengan mengukur jumlah paparan atau klik;

(d) menganalisis trafik dan trend laman web;

(e) menyajikan iklan yang relevan kepada anda di aplikasi dan laman web yang dimiliki oleh syarikat lain (sama ada oleh kami atau oleh pengiklan lain); dan

(f) meningkatkan antara muka dan pengalaman pengguna dengan memahami secara umum tingkah laku dan minat dalam talian pengguna yang berinteraksi dengan Laman Web kami.

9.6.2

KiraUntung boleh membenarkan pihak ketiga menggunakan cookies di Laman Web dan Aplikasi untuk mengumpul jenis Data Peribadi yang sama untuk tujuan yang sama seperti yang dilakukan KiraUntung. Pihak ketiga mungkin dapat mengaitkan Data Peribadi yang mereka kumpul dengan Data Peribadi lain yang mereka miliki tentang anda dari sumber lain. Kami tidak semestinya mempunyai akses atau kawalan ke atas cookies yang mereka gunakan.

9.6.3

Anda mempunyai hak untuk memilih untuk tidak membenarkan, menghalang atau menyahaktifkan cookies. Sila ambil maklum bahawa penolakan atau penghapusan sesetengah cookies boleh mempengaruhi ketersediaan, fungsi, atau penggunaan Laman Web, Perkhidmatan atau Aplikasi kami.

Anda boleh menyesuaikan tetapan pelayar internet anda untuk tidak membenarkan, menghalang atau menyahaktifkan cookies, memadam sejarah pelayaran anda atau membersihkan cache dari pelayar internet anda. Tetapan tersebut mungkin terdapat dalam bahagian "Sejarah", "Utamaan", "Tetapan" atau "Privasi" pelayar internet anda, atau anda mungkin menghubungi bahagian bantuan pelayar internet anda untuk maklumat lanjut.

9.7. Perlindungan Data Peribadi

Kami akan mengambil langkah-langkah undang-undang, organisasi, dan teknikal yang munasabah untuk memastikan bahawa Data Peribadi anda dilindungi. Ini termasuk langkah-langkah untuk menghalang Data Peribadi daripada hilang, atau digunakan atau diakses dengan cara yang tidak dibenarkan. Kami menyekat akses kepada Data Peribadi anda kepada pekerja kami berdasarkan keperluan. Mereka yang memproses Data Peribadi anda hanya akan berbuat demikian dengan cara yang dibenarkan dan dikehendaki untuk merahsiakan maklumat anda.

Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami akan berusaha yang terbaik untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan Data Peribadi anda yang dihantar melalui mana-mana cara dalam talian, oleh itu, sebarang penghantaran adalah atas risiko anda sendiri.

9.8. Hak Anda Berkenaan Data Peribadi Anda

9.8.1

Mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan, anda boleh:
(a) mengetahui mengenai pemprosesan Data Peribadi anda dan diberikan salinan padanya;

(b) dalam beberapa kes, meminta pembetulan dan/atau pemadaman Data Peribadi anda;

(c) dalam beberapa kes, meminta sekatan atau membantah pemprosesan Data Peribadi anda;

(d) menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan Data Peribadi anda yang berada dalam milikan atau kawalan kami (dan di mana kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan anda);

(e) meminta penerimaan atau penghantaran kepada organisasi lain, dalam bentuk mesin yang boleh dibaca, Data Peribadi yang anda telah berikan kepada kami di mana kami menggunakan Data Peribadi anda berdasarkan persetujuan atau pelaksanaan kontrak; dan

(f) membuat aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data yang berkaitan jika hak privasi data anda dilanggar, atau jika anda mengalami kerugian akibat pemprosesan Data Peribadi anda secara tidak sah.

9.8.2

Di mana anda diberi pilihan untuk berkongsi Data Peribadi anda dengan kami, anda sentiasa boleh memilih untuk tidak berbuat demikian. Jika kami telah meminta persetujuan anda untuk pemprosesan dan anda kemudian memilih untuk menariknya balik, kami akan menghormati pilihan tersebut mengikut kewajipan undang-undang kami. Walau bagaimanapun, memilih untuk tidak berkongsi Data Peribadi anda dengan kami, menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan atau perjanjian privasi kami boleh bermakna bahawa kami tidak dapat melaksanakan tindakan yang diperlukan.

9.8.3

Selepas anda memilih untuk menarik balik persetujuan anda, kami mungkin dapat terus memproses Data Peribadi anda selagi yang diperlukan atau diperbolehkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

9.9. Pindaan dan Kemas Kini

Social Leap Sdn. Bhd. boleh mengubahsuai, mengemaskini, atau meminda terma dalam Polisi Privasi ini pada bila-bila masa. Pindaan tersebut akan dimaklumkan kepada anda melalui e-mel dan/atau cara lain yang sesuai sekurang-kurangnya LIMA (5) HARI perniagaan sebelum tarikh kuat kuasa. Versi yang dikemaskini akan dipaparkan di laman web kirauntung.my/. Adalah tanggungjawab anda untuk secara berkala menyemak Terma Penggunaan. Penggunaan berterusan KiraUntung, interaksi dengan laman web, atau interaksi dengan Social Leap Sdn. Bhd. mengikut sebarang modifikasi, pengemaskinian, atau pindaan kepada Terma ini, sama ada atau tidak diperiksa khusus oleh anda, menandakan penerimaan dan persetujuan anda untuk terikat oleh perubahan tersebut.

10. Penamatan Perkhidmatan

10.1.

Pengguna boleh menamatkan penggunaan KiraUntung mereka pada bila-bila masa dengan menyediakan notis kepada Social Leap Sdn. Bhd. Penamatan akan berkuat kuasa selepas menerima notis oleh Social Leap Sdn. Bhd. Pengguna bertanggungjawab ke atas sebarang bayaran atau caj tertunggak yang terakru sehingga tarikh berkuat kuasa penamatan.

10.2.

(a) Pelanggaran Terma

Social Leap Sdn. Bhd. berhak untuk menamatkan atau menggantung akses anda kepada KiraUntung serta-merta, tanpa notis awal, jika terdapat pelanggaran (atau kepercayaan munasabah tentang pelanggaran) mana-mana Terma ini.

(b) Aktiviti Haram

Penamatan boleh berlaku jika terdapat bukti atau syak wasangka munasabah terlibat dalam aktiviti haram melalui penggunaan KiraUntung.

(c) Penggunaan Penipuan

Jika terdapat bukti penggunaan penipuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada representasi palsu, transaksi tanpa kebenaran atau amalan menipu, Social Leap Sdn. Bhd. boleh menamatkan akses kepada KiraUntung.

10.3.

Selepas penamatan, pengguna kehilangan akses kepada KiraUntung, termasuk semua ciri dan data yang dikaitkan dengan akaun mereka. Social Leap Sdn. Bhd. tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan data atau maklumat akibat daripada penamatan perkhidmatan.

10.4.

Penggantungan perkhidmatan, seperti yang digariskan dalam Seksyen 7, boleh mendahului penamatan jika sebab penggantungan tidak diperbetulkan dalam jangka masa yang ditetapkan. Social Leap Sdn. Bhd. akan membuat usaha yang munasabah untuk memberitahu pengguna tentang penggantungan dan langkah-langkah yang mungkin diambil untuk mengelakkan penamatan.

11. Perubahan Terma

Social Leap Sdn. Bhd. berhak untuk mengubah suai, meminda, atau mengemas kini Terma Penggunaan ini mengikut budi bicaranya. Pengguna akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan melalui alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun mereka atau melalui notis yang ketara di laman web KiraUntung. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk menyemak Terma ini secara kerap untuk kekal dimaklumkan tentang sebarang kemas kini.

12. Kerahsiaan

12.1.

Social Leap Sdn. Bhd. mengakui bahawa pengguna boleh memberikan maklumat sulit semasa menggunakan KiraUntung. Social Leap Sdn. Bhd. akan mengambil langkah yang munasabah untuk melindungi kerahsiaan maklumat tersebut dan tidak akan mendedahkannya kepada pihak ketiga tanpa kebenaran pengguna, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

12.2.

Kewajipan kerahsiaan tidak terpakai kepada maklumat yang:
(a) Tersedia untuk umum atau dijadikan umum tanpa melanggar Terma ini oleh Social Leap Sdn. Bhd;

(b) Diketahui secara bebas oleh Social Leap Sdn. Bhd. tanpa merujuk kepada maklumat sulit pengguna;

(c) Sudah diketahui oleh Social Leap Sdn. Bhd. pada masa pendedahan, tanpa sekatan, oleh pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mendedahkannya; atau

(d) Diperolehi oleh Social Leap Sdn. Bhd. daripada pihak ketiga tanpa sekatan ke atas pendedahan dan tanpa pelanggaran kewajipan tidak mendedahkan.

12.3.

Social Leap Sdn. Bhd. boleh menggunakan maklumat sulit untuk tujuan menyediakan dan menambah baik perkhidmatan KiraUntung. Social Leap Sdn. Bhd. tidak akan menggunakan maklumat sulit untuk sebarang tujuan lain tanpa kebenaran eksplisit pengguna.

12.4.

Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sebarang maklumat yang mereka berikan kepada Social Leap Sdn. Bhd. tidak melanggar mana-mana hak pihak ketiga, dan mereka mempunyai hak untuk mendedahkan maklumat tersebut.

13. Indeminiti

13.1.

Pengguna bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan, dan tidak memudaratkan Social Leap Sdn. Bhd., pengarah, pekerja, rakan kongsi, ejen, pembekal dan ahli gabungannya daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, tuntutan, kerugian, perbelanjaan, ganti rugi dan liabiliti, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang timbul daripada atau berkaitan dengan:
(a) Penggunaan KiraUntung dan perkhidmatannya.

(b) Pelanggaran Terma ini atau mana-mana undang-undang yang berkenaan.

(c) Pelanggaran mana-mana hak harta intelek atau hak lain pihak ketiga.

(d) Sebarang kandungan atau maklumat yang diberikan oleh pengguna.

(e) Sebarang akses tanpa kebenaran atau penggunaan KiraUntung menggunakan wasikah akaun pengguna..

13.2.

Social Leap Sdn. Bhd. berhak, atas perbelanjaannya sendiri, untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi sebarang perkara yang tertakluk kepada ganti rugi oleh pengguna. Dalam kes sedemikian, pengguna bersetuju untuk bekerjasama dengan sebarang permintaan yang munasabah untuk membantu Social Leap Sdn. Bhd. membela perkara berkenaan.

13.3.

Pengguna bersetuju untuk memaklumkan kepada Social Leap Sdn. Bhd. terhadap sebarang tuntutan atau tuntutan untuk ganti rugi dan akan memberikan kerjasama dan maklumat yang diperlukan untuk mempertahankan terhadap tuntutan tersebut.

14. Penyelesaian Pertikaian

14.1.

Sekiranya berlaku sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma ini, pengguna bersetuju untuk cuba menyelesaikan perkara tersebut secara baik melalui rundingan dan pengantaraan antara Pihak-Pihak terlebih dahulu. Jika penyelesaian secara damai tidak dicapai melalui rundingan dan pengantaraan dalam tempoh TIGA PULUH (30) HARI dari tarikh mana-mana Pihak mengeluarkan notis bertulis meminta penyelesaian pertikaian, Pihak-Pihak hendaklah menyelesaikan pertikaian itu mengikut undang-undang yang terpakai. Kos pengantaraan hendaklah dikongsi sama rata, melainkan dipersetujui sebaliknya.

14.2.

Jika pertikaian masih tidak dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan, setiap Pihak berhak untuk memulakan tindakan sivil di mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, seperti yang dinyatakan dalam Terma ini, untuk menyelesaikan perkara tersebut.

15. Peruntukan Am

15.1. Penyerahan Hak

Pengguna tidak boleh menyerahkan atau memindahkan hak atau kewajipan mereka di bawah Terma ini kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis daripada Social Leap Sdn. Bhd. Sebarang percubaan penyerahan hak atau pemindahan tanpa persetujuan sedemikian adalah terbatal dan tidak sah.

15.2. Tiada Perkongsian/Agensi

Tiada apa-apa dalam Terma ini boleh ditafsirkan sebagai mewujudkan perkongsian, usaha sama, agensi, atau hubungan pekerjaan antara Pihak. Para Pihak adalah entiti bebas, dan tiada pihak yang mempunyai kuasa untuk mengikat pihak lain dalam apa cara sekalipun.

15.3. Kebolehpisahan

Jika mana-mana peruntukan Terma ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan selebihnya akan terus sah dan boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

15.4. Force Majeure

Social Leap Sdn. Bhd. tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan atau kelewatan dalam melaksanakan kewajipannya di bawah Terma ini disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan munasabahnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada tindakan Tuhan, peperangan, keganasan, wabak, mogok, gangguan bekalan elektrik, atau lain-lain bencana.

15.5. Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir

Terma Penggunaan dikawal oleh dan akan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Setiap Pihak secara tidak boleh tarik balik dan tanpa syarat tunduk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia dan mengetepikan sebarang hak untuk membantah prosiding yang dibawa di mahkamah tersebut, tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan dengan jelas di sini.

15.6. Kepatuhan 

Pengguna bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan dan piawaian industri yang berkaitan dengan penggunaan KiraUntung oleh mereka.

15.7. Keseluruhan Perjanjian

Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara Pihak dan menggantikan semua rundingan, persefahaman dan perjanjian sebelumnya, sama ada lisan atau bertulis, berkaitan dengan perkara di sini.

15.8. Notis

Sebarang notis atau komunikasi yang diperlukan atau dibenarkan di bawah Terma ini oleh mana-mana pihak hendaklah secara bertulis dan akan dianggap diberikan apabila:
(a) Dihantar secara peribadi atau melalui perkhidmatan kurier yang diiktiraf.

(b) Dihantar melalui mel berdaftar, pemulangan resit yang diminta, ke alamat penerima seperti yang terdapat dalam rekod Social Leap Sdn. Bhd.

(c) Dihantar melalui e-mel ke alamat e-mel yang dinyatakan dalam rekod Social Leap Sdn. Bhd.

(d) Dihantar melalui faks ke nombor faks yang dinyatakan dalam rekod Social Leap Sdn. Bhd.
Butiran Social Leap Sdn. Bhd. untuk menyampaikan sebarang notis adalah seperti berikut:
Alamat : A-3-5, BLOK A, TIARA DUTA KONDOMINIUM, JALAN PUTRA SULAIMAN, 68000 AMPANG, SELANGOR
No. Tel : 013 - 465 4125